Contact Us:

Tầng 12b, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường. Võ Thị Sáu, Quận.3, Hồ Chí Minh

YooriiWoo

Giá Phù Hợp Cho Bạn

Lựa chọn gói sản phẩm (android app hoặc iOS app) và nền tảng WooCommerce mà website bạn đang sử dụng. Trong vòng 15-30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm theo đúng nhu cầu của bạn

Android App

Ứng dụng thương mại điện tử dùng cho một cửa hàng, sử dụng cho ứng dụng đa năng
₫6,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Làm việc tương thích với WooC Commerce 3.x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủ
 • Tệp thiết kế và tiện ích mở rộng
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

iOS App

Ứng dụng thương mại điện tử dùng cho một cửa hàng, sử dụng cho ứng dụng đa năng
₫8,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Làm việc tương thích với WooC Commerce 3.x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủ
 • Tệp thiết kế và tiện ích mở rộng
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

Android & iOS App

Ứng dụng thương mại điện tử dùng cho một cửa hàng, sử dụng cho ứng dụng đa năng
₫14,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Làm việc tương thích với WooC Commerce 3.x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủ
 • Tệp thiết kế và tiện ích mở rộng
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

YooriiWord

Giá Phù Hợp Cho Bạn

Lựa chọn gói sản phẩm (android app hoặc iOS app) và nền tảng WordPress mà website bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh (tin tức, booking,…). Trong vòng 15-30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm theo đúng nhu cầu của bạn

Android App

Đối với hoạt động kinh doanh WordPress đa mục đích , hay sử dụng để xây dựng ứng dụng di động: Tạp chí , Danh mục đầu tư, công ty...Hoặc xây dựng ứng dụng như: AirBnb, Yep, TripAdvisor
 • Làm việc với WordPress 5x
 • Làm việc với bất kỳ chủ đề themes WP nào
 • Mã nguồn chủ đề đầy đủ
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Visual Composer
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫7,500,000

1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất

iOS App

Đối với hoạt động kinh doanh WordPress đa mục đích , hay sử dụng để xây dựng ứng dụng di động: Tạp chí , Danh mục đầu tư, công ty...Hoặc xây dựng ứng dụng như: AirBnb, Yep, TripAdvisor
 • Làm việc với WordPress 5x
 • Làm việc với bất kỳ chủ đề themes WP nào
 • Mã nguồn chủ đề đầy đủ
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Visual Composer
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫9,500,000

1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất

Android & iOS App

Đối với hoạt động kinh doanh WordPress đa mục đích , hay sử dụng để xây dựng ứng dụng di động: Tạp chí , Danh mục đầu tư, công ty...Hoặc xây dựng ứng dụng như: AirBnb, Yep, TripAdvisor
 • Làm việc với WordPress 5x
 • Làm việc với bất kỳ chủ đề themes WP nào
 • Mã nguồn chủ đề đầy đủ
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Visual Composer
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫16,500,000

1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất

YOORIIPRO

Giá Phù Hợp Cho Bạn

Lựa chọn gói sản phẩm (android app hoặc iOS app) và các nền tảng Magento, Opencart, WiX hoặc Prestashop mà website bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh (ecommerce,…). Trong vòng 15-30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm theo đúng nhu cầu của bạn

Magento, Opencart Prestashop
Android App
Ứng dụng thương mại điện tử cho 1 cửa hàng hoặc nhiều cửa hàng. Tạo ứng dụng gốc cho trang web WiX của bạn
₫7,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Tương tự với ứng dụng WooC Commerce
 • Làm việc với Magento 2.x
 • Làm việc với Opencart 3.x
 • Làm việc với WiX
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn
iOS App
Ứng dụng thương mại điện tử cho 1 cửa hàng hoặc nhiều cửa hàng. Tạo ứng dụng gốc cho trang web WiX của bạn
₫9,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Tương tự với ứng dụng WooC Commerce
 • Làm việc với Magento 2.x
 • Làm việc với Opencart 3.x
 • Làm việc với WiX
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủ
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn
Android & iOS App
Ứng dụng thương mại điện tử cho 1 cửa hàng hoặc nhiều cửa hàng. Tạo ứng dụng gốc cho trang web WiX của bạn

₫16,500,000

1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Tương tự với ứng dụng WooC Commerce
 • Làm việc với Magento 2.x
 • Làm việc với Opencart 3.x
 • Làm việc với WiX
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủ
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn
Android App
Tạo ứng dụng gốc cho trang web PrestaShop của bạn
₫6,500,000
 • Làm việc với PrestaShop 1x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủr
 • Cập nhật trọn đời
iOS App
Tạo ứng dụng gốc cho trang web PrestaShop của bạn
₫8,500,000
 • Làm việc với PrestaShop 1x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủr
 • Cập nhật trọn đời
Android & iOS App
Tạo ứng dụng gốc cho trang web PrestaShop của bạn
₫14,500,000
 • Làm việc với PrestaShop 1x
 • Mã nguồn thương mại điện tử đầy đủr
 • Cập nhật trọn đời

YOORIISHOP

Giá Phù Hợp Cho Bạn

Lựa chọn gói sản phẩm (android app hoặc iOS app) và nền tảng SHOPIFY mà website bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh (ecommerce,…). Trong vòng 15-30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm theo đúng nhu cầu của bạn

Android App

Chúng tôi có mọi thứ mà bạn cần
₫7,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Đa ngôn ngữ + Tiền tệ
 • Thông báo đẩy
 • Shopping Cart
 • Sale Price
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức vận chuyển
 • Adding time manually
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán
 • Wish List
 • Coupon Code
 • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa web và ứng dụng
 • Flash Sale
 • Biến thể sản phẩm
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

iOS App

Chúng tôi có mọi thứ mà bạn cần
₫9,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Đa ngôn ngữ + Tiền tệ
 • Thông báo đẩy
 • Shopping Cart
 • Sale Price
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức vận chuyển
 • Adding time manually
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán
 • Wish List
 • Coupon Code
 • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa web và ứng dụng
 • Flash Sale
 • Biến thể sản phẩm
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

Android & iOS App

Chúng tôi có mọi thứ mà bạn cần

₫16,500,000

1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất
 • Đa ngôn ngữ + Tiền tệ
 • Thông báo đẩy
 • Shopping Cart
 • Sale Price
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức vận chuyển
 • Adding time manually
 • Hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán
 • Wish List
 • Coupon Code
 • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa web và ứng dụng
 • Flash Sale
 • Biến thể sản phẩm
 • Bản dựng Webview miễn phí
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

YOORIIPOS

Giá Phù Hợp Cho Bạn

Lựa chọn gói sản phẩm (android app) và các nền tảng WooCommerce POS mà website bạn đang sử dụng cho việc kinh doanh (ecommerce, fnb, retail…). Trong vòng 15-30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm theo đúng nhu cầu của bạn

Android App
Quản lý mọi thứ tại cửa hàng ngay cả khi đang không có mặt tại cửa hàng
 • Tất cả điện thoại Android
 • POS
 • Chức năng quét mã vạch
 • Tự động hoàn thành tìm kiếm
 • Tương thích với máy in nhiệt
 • Upload sản phẩm
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý đơn hàng
 • Cập nhật kho sản phẩm
 • 100% không cần phải biết code
 • Bản dựng Webview miễn phí.
 • Cập nhật trọn đời
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn
₫7,500,000
1 Giấy phép tên miền cho 1 ứng dụng duy nhất

TÀI KHOẢN NHÀ PHÁT TRIỂN

Giá Cho Bạn Tùy Chọn

Google Play

Đăng ký theo tên của Doanh Nghiệp

₫620,000
Trọn đời
Apple Store

Đăng ký theo tên của Doanh Nghiệp

₫2,500,000
Hàng năm
Google Play & Apple Store

Đăng ký theo tên của Yoorii App

₫2,200,000

Hàng năm

PHÍ BẢO TRÌ

Giá Cho Bạn Tùy Chọn Nếu Có Nhu Cầu

Android App

ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHI DÙNG CHUNG TÀI KHOẢN NHÀ PHÁT TRIỂN YOORII APP CỦA CHÚNG TÔI. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì định kỳ để luân tuân thủ theo chính sách của Google khi họ luôn cập nhật và ban hành mới hàng tháng và hàng năm
₫290,000 tháng
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Vấn đề về tài khoản, đăng ký và thanh toán
 • Vấn đề liên quan đến hoạt động phát hành
 • Vấn đề về khả năng khám phá và hiển thị ứng dụng
 • Các vấn đề về thanh toán, báo cáo và hủy đơn đặt hàng
 • Các vấn đề về lỗi khi sử dụng play console khi sử dụng các trình duyệt
 • Các vấn đề hỗ trợ về phiên bản mới của Play Console mỗi khi Google cập nhật
 • Hỗ trợ báo cáo vấn đề về API với google mỗi khi họ cập nhật các API hàng tháng, hàng năm

iOS App

ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHI DÙNG CHUNG TÀI KHOẢN NHÀ PHÁT TRIỂN YOORII APP CỦA CHÚNG TÔI. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì định kỳ để luân tuân thủ theo chính sách của Google khi họ luôn cập nhật và ban hành mới hàng tháng và hàng năm
₫390,000 tháng
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Vấn đề về tài khoản, đăng ký và thanh toán
 • Vấn đề liên quan đến hoạt động phát hành
 • Vấn đề về khả năng khám phá và hiển thị ứng dụng
 • Các vấn đề về thanh toán, báo cáo và hủy đơn đặt hàng
 • Các vấn đề về lỗi khi sử dụng Test Flight
 • Các vấn đề hỗ trợ về phiên bản mới của Test Flight mỗi khi Apple cập nhật
 • Hỗ trợ báo cáo vấn đề về API với Apple mỗi khi họ cập nhật các API hàng tháng, hàng năm

Android & iOS App

ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHI DÙNG CHUNG TÀI KHOẢN NHÀ PHÁT TRIỂN YOORII APP CỦA CHÚNG TÔI. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì định kỳ để luân tuân thủ theo chính sách của Google khi họ luôn cập nhật và ban hành mới hàng tháng và hàng năm
₫590,000 tháng
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Vấn đề về tài khoản, đăng ký và thanh toán
 • Vấn đề liên quan đến hoạt động phát hành
 • Vấn đề về khả năng khám phá và hiển thị ứng dụng
 • Các vấn đề về thanh toán, báo cáo và hủy đơn đặt hàng
 • Các vấn đề về lỗi khi sử dụng play console khi sử dụng các trình duyệt và vấn đề và lỗi khi sử dụng Test Flight
 • Các vấn đề hỗ trợ về phiên bản mới của Play Console mỗi khi Google cập nhật và Test Flight
 • Hỗ trợ báo cáo vấn đề về API với Google và Apple mỗi khi họ cập nhật các API hàng tháng, hàng năm

GIÁ 1 GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN 1 NĂM CHO 1 TÊN MIỀN

Giá Cho Bạn Tùy Chọn Nếu Có Nhu Cầu

Android App
Quản lý mọi thứ tại cửa hàng ngay cả khi đang không có mặt tại cửa hàng
 • 1 Giấy phép tên miền
 • Cập nhật plugin 3 năm
 • Cập nhật mã nguồn 3 năm
 • Hỗ trợ ưu tiên 1 năm
 • Bao gồm tất cả các tính năng
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫1,500,000/năm cho 1 giấy phép/tên miền

Thanh toán 1 lần cho 3 năm giảm giá 30%
iOS App
Quản lý mọi thứ tại cửa hàng ngay cả khi đang không có mặt tại cửa hàng
 • 1 Giấy phép tên miền
 • Cập nhật plugin 3 năm
 • Cập nhật mã nguồn 3 năm
 • Hỗ trợ ưu tiên 1 năm
 • Bao gồm tất cả các tính năng
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫2,500,000/năm cho 1 giấy phép/tên miền

Thanh toán 1 lần cho 3 năm giảm giá 30%
Android App & iOS App
Quản lý mọi thứ tại cửa hàng ngay cả khi đang không có mặt tại cửa hàng
 • 1 Giấy phép tên miền
 • Cập nhật plugin 3 năm
 • Cập nhật mã nguồn 3 năm
 • Hỗ trợ ưu tiên 1 năm
 • Bao gồm tất cả các tính năng
 • Tên ứng dụng/Biểu tượng của bạn

₫3,500,000/năm cho 1 giấy phép/tên miền

Thanh toán 1 lần cho 3 năm giảm giá 30%