Contact Us:

Tầng 12b, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường. Võ Thị Sáu, Quận.3, Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây chi phối việc sử dụng từng trang web có tại hoặc được liên kết với các URL www.yooriiapp.vn và non-www.yooriiapp.vn và các dịch vụ có thể được cung cấp trên các trang web; thông tin được cung cấp trên các trang web; và khả năng đăng ký vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nhận bản tin và email quảng cáo; cũng như bất kỳ liên kết có liên quan nào (gọi chung là “Trang web” của chúng tôi). Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận.

 

Bằng cách sử dụng bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rõ ràng bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành chi phối Trang web của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ thay thế mọi điều khoản hoặc điều kiện sau đó đi kèm với bất kỳ đơn đặt hàng nào, cho dù các điều khoản hoặc điều kiện đó có được AOZ SOFTWARE Việt Nam (“AOZ SOFTWARE Việt Nam”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” ký hay không).

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào, có hiệu lực ngay khi đăng trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web, cấm bạn sử dụng Trang web trong tương lai và/hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bạn.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Nội dung của tất cả các tài liệu có sẵn trên Trang web của chúng tôi đều thuộc bản quyền của AOZ SOFTWARE Việt Nam trừ khi có quy định khác. Tất cả các quyền đều được bảo lưu và nội dung không được sao chép, tải xuống, phổ biến hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của AOZ SOFTWARE Việt Nam hoặc như được chỉ ra bên dưới.

Sử dụng được phép: Người dùng có thể tải xuống các trang hoặc nội dung khác cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng họ trên một máy tính, nhưng không phần nào của nội dung đó có thể được sao chép, tải xuống, phổ biến hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ với sự đồng ý trước bằng văn bản của và với sự ghi nhận rõ ràng đối với AOZ SOFTWARE Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép truy cập, xem và giữ lại một bản sao của các trang trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và bạn sẽ không sao chép, tải xuống, xuất bản, sửa đổi hoặc phân phối tài liệu trên Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác. ngoài mục đích sử dụng cá nhân, trừ khi được chúng tôi ủy quyền cụ thể để làm như vậy. Bạn cũng đồng ý không liên kết sâu đến trang web vì bất kỳ mục đích nào trừ khi được chúng tôi ủy quyền cụ thể để làm như vậy.

THÔNG BÁO PHÁP LUẬT CHUNG VÀ TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi cung cấp các Trang web của mình cũng như thông tin và dịch vụ có trong tài liệu này “nguyên trạng”, trong khi AOZ SOFTWARE Việt Nam cố gắng hết sức để trình bày thông tin chính xác và đáng tin cậy trên các Trang web của chúng tôi, AOZ SOFTWARE Việt Nam không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận thông tin đó, cũng như không đảm bảo rằng tính chính xác, đầy đủ, hiệu quả hoặc tính kịp thời của thông tin đó. Việc sử dụng thông tin đó là tự nguyện và chỉ nên dựa vào thông tin đó sau khi đã được các chuyên gia có trình độ đánh giá độc lập.

Tham chiếu ở đây đến bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, khuyến nghị hoặc ưu tiên của AOZ SOFTWARE Việt Nam.

Tại một số vị trí nhất định trên trang này, có thể truy cập các “liên kết” trực tiếp đến các trang Web khác. Các trang web bên ngoài như vậy chứa thông tin được tạo, xuất bản, duy trì hoặc đăng tải bởi các cơ quan hoặc tổ chức độc lập với AOZ SOFTWARE Việt Nam. Chúng tôi không xác nhận, phê duyệt, xác nhận hoặc kiểm soát các trang web bên ngoài này và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hiệu quả hoặc tính kịp thời của thông tin tại các trang web đó. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ các trang web đó là tự nguyện và chỉ nên dựa vào thông tin đó sau khi được các chuyên gia có trình độ đánh giá độc lập.

AOZ SOFTWARE Việt Nam không chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin có trong tài liệu này hoặc từ việc sử dụng thông tin thu được tại các trang được liên kết hoặc về bất kỳ khía cạnh nào đối với nội dung của thông tin đó. AOZ SOFTWARE Việt Nam không chịu trách nhiệm và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng, tham chiếu đến, dựa vào hoặc thực hiện thông tin đó.

KHẢ NĂNG NGHIÊM TRỌNG

Tính không hợp lệ hoặc không thể thi hành của bất kỳ điều khoản cụ thể nào trong Chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của chính sách này và Chính sách này sẽ được hiểu ở mọi khía cạnh như thể điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó đã bị bỏ qua.

Tăng doanh thu của Cửa hàng trực tuyến của bạn lên
Bạn đang tìm cách biến trang web của mình thành ứng dụng di động cho Android và iOS? Hãy dùng thử YooriiApp để chuyển đổi và xuất bản ứng dụng của bạn trên các cửa hàng ứng dụng ngay hôm nay!
300%
Vui lòng xem qua chính sách riêng tư của chúng tôi và khi bạn đồng ý cung cấp các thông tin của bạn trên form để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi tư vấn cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp.
Tăng doanh thu của Cửa hàng trực tuyến của bạn lên 300%
Bạn đang tìm cách biến trang web của mình thành ứng dụng di động cho Android và iOS? Hãy dùng thử YooriiApp để chuyển đổi và xuất bản ứng dụng của bạn trên các cửa hàng ứng dụng ngay hôm nay!
Zalo
Email
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Email
Zalo